Giấy đăng ký kinh doanh

Giấy phép kinh doanh của Công ty EPS Việt Nam:

Được đăng ký tại: UBND, Phường 8, Quận Gò Vấp

Vào ngày: 20/06/2019

Số: 15573